Strečnianska mašľa

6. ročník

25 km
ženy nad 40 rokov

25 km
ženy do 40 rokov

25 km
muži nad 40 rokov

25 km
muži do 40 rokov

50 km
ženy nad 40 rokov

50 km
ženy do 40 rokov

50 km
muži nad 40 rokov

50 km
muži do 40 rokov